"Amkodor" meža forvardera testēšana kopa ar klientiem Šķieneros.


Tirgū tiek piedāvātas meža tehnikas līnijas „Amkodor” mašīnas, kuras paredzētas dažādām tehnoloģijām, nodrošinot visa darbu cikla veikšanu ar vismazākajām izmaksām. Mežistrādes mašīnas „Amkodor” ir izturīgas un ar augstu veiktspēju sarežģītos ekspluatācijas apstākļos.

Forvarders AMKODOR 2662E ir augstas pārgājamības mašīna, kas paredzēta kokmaiteriālu savākšanas, iekraušanas un transportēšanas darbiem ar pagarinātu kravas nodalījumu. Paredzēta Eiropas tirgum un ir atbilstoša ES emisiju prasībām.